gratis verzending vanaf 50 euro - [ B2B: franco levering vanaf 100 euro ]

Privacy verklaring Grafiquelien.

PRIVACYVERKLARING & COOKIES

Grafiquelien

eco-friendly papierwaren

small things are pretty important

Torenstraat 21-F

9711 JK Groningen

hola@grafiquelien.com

www.grafiquelien.com

KvK nummer: 51249537

ALLEREERST

Grafiquelien geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor

onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw

gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen de gegevens nooit voor commerciële doelstellingen

ter beschikking aan derden. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de

wet Algemene verordening gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring beschrijven we welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze

gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens (eventueel) met

derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we in deze privacyverklaring aan je uit op welke wijze we jouw

gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking

tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze websites en de daarop ontsloten

dienstverlening van Grafiquelien. Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons

op via e-mail of per post.

1. OVER DE GEGEVENSVERWERKING

1.1 BESTELLEN IN DE WEBWINKEL

Wanneer je een bestelling plaatst verzamelen en verwerken we op basis van de grondslag ‘uitvoering van de

overeenkomst’ je naam, adres, woonplaats, land, e-mailadres en eventueel telefoonnummer en bedrijfsnaam met

als doel je order snel en correct af te handelen.

Voor het verzenden van artikelen maken wij gebruik van de diensten van PostNL en MyParcel. We delen je

NAW-gegevens met deze partijen. PostNL en MyParcel gebruiken deze gegevens alleen voor het uitvoeren van

de overeenkomst en bewaren de gegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.

1.2 BETALINGEN

Op basis van de grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’ verzamelen, verwerken en delen we jouw

gegevens met onze betaalproviders Mollie en Izettle. Het doel van deze verwerking is het mogelijk maken van

betalingen aan Grafiquelien, zowel online als offline. De betaalproviders verklaren passende technische en

organisatorische maatregelen te nemen om je gegevens te beschermen. Mollie en Izettle bewaren je gegevens

niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

1.3 NIEUWSBRIEF

Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief verzamelen en verwerken wij je naam en e-mailadres op basis

van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, met als marketingdoel je op op de hoogte te houden van nieuwe

artikelen, workshops en ander Grafiquelien-nieuws. We sturen je alleen nieuwsbrieven toe wanneer je hiervoor

toestemming hebt gegeven. Je kunt deze toestemming ten alle tijden intrekken door je onderaan de nieuwsbrief

uit te schrijven via de afmeldknop. Je kunt ons ook een e-mail sturen met je verzoek tot afmelding.

Wij versturen onze nieuwsbrieven met Mailchimp. Je naam en e-mailadres worden beveiligd opgeslagen en

verwerkt door deze partij. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf met servers in Amerika. Mailchimp conformeert

zich aan de EU-US Privacy Shield.

1.4 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Plaats je een bestelling of maak je op andere wijze gebruik van onze dienstverlening? Op basis van de

grondslag ‘wettelijke verplichting’ maken wij facturen op met je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en

eventueel telefoonnummer en bedrijfsnaam, met als doel aan onze boekhoudkundige en administratieve

verplichtingen te kunnen voldoen. Deze facturen verwerken en bewaren wij met behulp van een digitaal

boekhoudpakket en een professionele boekhouder. Met beide partijen hebben we een verwerkersovereenkomst

afgesloten. De facturen bewaren we maximaal 8 jaar.

2. JE RECHTEN

2.1 RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE, BEPERKING EN VERWIJDERING VAN DE VERWERKING

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon

of daartoe herleidbaar zijn in te zien. Je kunt ons ook vragen om je gegevens aan te passen, de verwerking

ervan te beperken of de verzamelde gegevens te verwijderen. Je kunt een dergelijk verzoek per e-mail sturen

naar hola@grafiquelien.com. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek.

2.2 JE RECHT OP BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING

Je mag ten alle tijden bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op jou als persoon betrekking

hebben. Indien je bezwaar maakt staken wij de gegevensverwerking direct in afwachting van de afhandeling van

je bezwaar. Is je bezwaar gegrond? Dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten)

verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

2.3 PROFILING

Je hebt het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of ‘profiling’ te worden

onderworpen. Goed nieuws: wij verwerken je persoonsgegevens niet op deze wijze. Ben je van mening dat dit

wel zo is, neem dan contact met ons op.

2.4 GEVOLGEN

Wil je de verwerking van je gegevens beperken of verwijderen? Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een

dergelijk geval onze dienstverlening niet langer voortzetten. Zonder het afgeven van je gegevens kun je geen

bestelling plaatsen, geen betaling afronden en ontvang je onze nieuwsbrief niet.

3. KLACHTEN

Vermoed je dat wij je persoonsgegevens niet op de juiste manier gebruiken? Je hebt altijd het recht om een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het indienen van een klacht vind je

op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

4. COOKIES

4.1 WAT ZIJN COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van onze websites worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein

bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer

wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd

worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen

via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt

doen.

4.2 FUNCTIONELE COOKIES

Via onze webwinkel wordt de functionele cookie ‘cookiekeuze’ geplaatst. Deze cookie onthoudt of je ons

toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Daarnaast gebruikt onze webwinkel een

winkelwagencookie om te onthouden wat je in je winkelwagen plaatst. Zonder deze cookie kun je geen

producten bestellen.

4.3 GOOGLE ANALYTICS

Via onze websites worden cookies van Google Analytics geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen

analyseert Google voor ons. De laatste cijfers van je IP-adres worden gemaskeerd. Wij kunnen je niet

persoonlijk herleiden.

4.4 MAILCHIMP

MailChimp plaatst cookies die inzichtelijk maken of onze geautomatiseerde nieuwsbrieven worden geopend en

gelezen.

5. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Grafiquelien behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd

de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds

verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.